Witamy na naszej stronie BIP

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej miasta Turku i powiatu tureckiego poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów utrwalonych w różnych formach i na różnych nośnikach.

Biblioteka jako instytucja niekomercyjna działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych,

  • umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem,
  • ułatwia proces zbiorowego uczenia się poprzez stosowanie różnorodnych form    edukacyjnych
  • motywuje do pełnej akceptacji zorganizowanego uczenia się opartego na współdziałaniu i samodoskonaleniu, promuje współpracę, otwartość i tolerancję.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji i wizji Biblioteki pragniemy osiągnąć poprzez:

  • podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu,
  • doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa   publicznego,
  • realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań użytkowników, przy zastosowaniu określonych narzędzi pozwoli nam zrealizować założone cele.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 12531

Utworzono dnia: 16.12.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 17.02.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna